Tel.: 602 761 035
info@reklama-opava.cz
www.reklama-opava.cz
Historie

Firma Schaffartzik - moderní reklama byla založena roku 1899 v Opavě panem Josefem Schaffartzikem. Firma prováděla veškeré reklamní práce, jako malbu fasád, zhotovování reklamních tabulí a vývěsních štítů, popis výkladních skříní a dokonce i popis vozidel a tramvají, které v té době v Opavě jezdily. Firma se také zabývala veškerými lakýrnickými, natěračskými a malířskými pracemi.

Původní sídlo firmy bylo na Nákladní ulici, kde jezdily nákladní vlaky do cukrovaru, tím způsobovaly chvění a otřesy budov, proto se firma později přestěhovala na ulici Františka Tillera 6 (nynější Matouškova).

V období dvacátých let minulého století měla firma již asi dvacet zaměstnanců a začal v ní pracovat syn Josefa Schaffartzika, Maxmilián, který se po absolvování škol stal mistrem ve firmě. Měl plány být pokračovatelem slibně se rozvíjející firmy. Práci ale přerušil konec války, kdy při leteckém bombardování Opavy byla také budova firmy z velké části zničena.

Po skončení války byl majetek pana Josefa zkonfiskován a při odsunu sudetských němců pan Josef s jeho manželkou zahynuli, neznámo kde. Po válce zůstal pan Maxmilián v Opavě, ale okolnosti mu nedovolili firmu obnovit. Pracoval pak v propagaci Komunálního podniku až do své smrti v roce 1969.

Teprve začátkem devadesátých let byla po dlouhé době firma obnovena vnukem zakladatele panem Rudolfem Schaffartzikem.
V roce 2006 začala ve firmě pracovat dcera pana Rudolfa slečna Zuzana Schaffartzikova.